Japon Tarihi kategorisi hakkında

Erken Japon tarihi geleneksel olarak beş ana döneme ayrılmıştır:

  • Paleolitik (yaklaşık MÖ 50.000 - MÖ 12.000),
  • Jomon (MÖ 11.000 - MÖ 300),
  • Yayoi (9.000 M.Ö. - MS 250),
  • Kofun (MS 300 - MS 552)
  • Yamato Dönemleri (MS 552-710).
1 Beğeni